Rapor ve Form Tanımlarında Kullanılan Fonksiyonlar